Ochrona Danych Osobowych

Co to jest RODO?

RODO jest to nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. RODO jest więc aktem prawnym przyjętym przez Unię Europejską, który wskazuje zasady ochrony danych osobowych (uchyla też dotychczasowe dyrektywê 95/36/WE z 1995 r.).

W zakresie prawa krajowego RODO zastąpi obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

RODO zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 roku. Wszystkie podmioty, które podlegają przepisom rozporządzenia (RODO), powinny być gotowe do jej stosowania począwszy właśnie od 25 maja. Rozporządzenie nie zawiera dodatkowego okresu przejściowego.

W zakresie polskich przepisów i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, regulacje prawne sąd dopiero wprowadzane w życie. Jednakże regulacje ochrony danych osobowych znajdują się bezpośrednio w tekœcie RODO. Proces wdrażania RODO nie ma więc większego związku z regulacjami krajowymi (polskimi).

RODO nie zawiera szczegółowych wymagañ technicznych w jaki sposób powinniśmy je pozyskiwać, przetwarzać, czy usuwać. RODO przerzuca ten obowiązek na podmiot przetwarzający dane osobowe (a więc dokonanie analizy ryzyka i zastosowanie konkretnych środków fizycznych, czy technicznych). W każdym podmiocie zakres i cel  pozyskiwania danych osobowych jest inny, w związku z czym nie ma jednej sztywnej reguły i dokumentacji jaką powinien zastosować przedsiębiorca, aby chronić dane osobowe zgodnie z RODO.

Kto powinien wdrożyć RODO?

RODO w zakresie stosowania regulacji odnośnie ochrony osobowych tyczy się przedsiębiorców. Co do zasady RODO ma zastosowanie do każdej z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a więc począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych, poprzez spółki cywilne, czy spółki prawa handlowego (spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe itd.). RODO dotyczy danych osobowych osób z terenu całego świata (niezależnie czy są to obywatele Polski, czy też  obcokrajowcy).

Czym jest  przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO?

Przetwarzaniem danych osobowych nazywamy operacje wykonywane na danych osobowych. Przykładowy katalog czynności obejmuje : zbieranie danych, usuwanie danych, przechowywanie danych, przetwarzanie danych, udostępnianie danych).

Czym są dane osobowe w rozumieniu RODO?

Dane osobowe są to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej (określonej) lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizyczne.

Osoba zidentyfikowana to osoba, którą możemy wskazać konkretnie, której znamy tożsamość. Z kolei osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamości nie znamy, lecz przy użyciu środków, które mamy – możemy ją zidentyfikować. Będzie to określenie osoby poprzez np. Powołanie się na numer identyfikacyjny, czy za pośrednictwem określonych kryteriów (cech fizycznych, ekonomicznych, społecznych itp.).

Dane osobową stanowi nawet samo imię i nazwisko!

Od 25.05.18 dane osobowe będą stanowić dobra osobiste człowieka i za ich naruszenie możliwe będzie uzyskanie od podmiotu który takiego naruszenia dokonał zadośćuczynienia pieniężnego!

Kary za brak wprowadzenia RODO.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sposób znaczny zaostrza kary za niestosowanie się do przepisów treści rozporządzenia. Kary mogą wynosić nawet  20 mln euro i będą zasilać budżet państwa. Chociażby z tego powodu warto  powierzyć nam kompleksową obsługę Twojej firmy w tym zakresie, żebyś mógł spać spokojnie.

RODO wchodzi w życie już 25.05.2018!!!

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Are you sure?

By disagreeing you will no longer have access to our site and will be logged out.